De Juweel van Leeuwarderadeel

Route t/m 2017

Menig fietser zal de naam van deze toertocht nog onbekend in de oren klinken, maar dat zal na het lezen van dit verhaal misschien anders zijn. En op de fiets langs Bartlehiem en Bonke, klinkt zeker niet zo onbekend.

De toertocht gaat over 60 of 100 km. De tocht doet zijn naam echt eer aan, mede dankzij de prachtige natuur in de maand mei.

Diverse landschappen
Na de start loopt de route eerst door een schitterend weidegebied naar de oude Friese rivier, de Dokkumer Ee. Dit water volgen we over een met bloeiend fluitekruid omzoomd fietspad, waar men al vrij snel moet kunnen klunen over het wereldberoemde bruggetje van Bartlehiem, bekend van de schaatselfstedentocht. Nu heerst de stilte; wat een verschil met de drukte hier tijdens de natuurijsperiode.

We laten dit bedevaartoord achter ons en volgen even verder de Ee weer langs Burdaard met prachtige zaag- en korenmolen. Het fietspaadje volgt iedere kronkel van het water tot we rechts afslaan bij de Klaarkampsterbrug, genoemd naar het voormalige klooster. Een singel met knotwilgen geeft nog de plaats aan waar dit ooit heeft gestaan.

Hierna verandert het landschap totaal. We komen hier in bebost terrein, de Trynwâlden genaamd. Het landgoed De Klinze gaat hier schuil achter imposante eiken. Na een controlestempel bij het Geologisch Monument vervolgt de tocht door het prachtige natuurgebied de Houtwiel, eigendom van natuurbescherming It Fryske Gea.

We passeren het 'Goddeloos Tolhuis' en volgen het zeer fraaie fietspad langs de Valom tot Zwaagwesteinde. Hier rijden we enige tijd door bewoond gebied, opletten dus. Wat opvalt zijn hier de fraaie boomwallen, het zogenaamde coulissen landschap van de Friese Wouden. Van ouds was dit een arm heidegebied. Ook zie je hier veel mooie Pingo-ruïnes, dit zijn poelen of dobben ontstaan in de ijstijd.

Op zonne-energie
Na Kollumerzwaag en Veenklooster beginnen voor velen de kilometers te tellen en de dorst toe te slaan. Gelukkig komt dan gauw de koffiestop met stempelpost bij het Café-Wegrestaurant in Twijzel. Na het op peil brengen van de energievoorraad, gaat het via Kootstertille over het Prinses Margrietkanaal. Een echt heel mooi stuk (Wâlden) doorkruisen we hier tot Oostermeer, waar je aan de linkerhand het meer De Leijen ziet blinken en rechts het Burgumermeer. Bij Burgum wacht weer de klim over de kanaalbrug.

Daarna richting Suawoude, waar het landschap weer overgaat in bloeiende weilanden. Een pont, varend op zonne-energie verzorgt hier geruisloos en schoon een toeristische verbinding over het Prinses Margrietkanaal. Wij rijden echter door en zien in de verte de hoogbouw van Leeuwarden opdoemen. Rechts van de route ligt het recreatiegebied de Groene Ster. Komend bij de vierbaansweg volgen we deze aan de zuidkant. Na de oversteek bij de verkeerslichten sta je voor de beroemde Bonkevaart. Voor wie de finishplaats van de schaatselfsteden (met monument) een must is om te zien, moet hier een paar honderd meter rechts af het water volgen, tot het gele bord. De fietsroute gaat linksaf en loopt verderop weer langs de Ee. Het fietspad volgen we tot Wijns, waar de twee routes weer in elkaar lopen.

Als je de wind in de rug hebt, kom je daarna vrij makkelijk weer terug in Stiens. De toren in zijn bomenkrans wenkt je al van verre!

klik hier voor een foto reportage