Reactie op Juweel

zaterdag, mei 05, 2007
Juweel van Leeuwarderadeel: 100km door Noord-Oost Friesland

Vandaag met Henk Elzinga vanuit Stiens de 100km van het Juweel van Leeuwarderadeel gereden. Met een strakke Noord-Oostenwind vertrokken en het gehele traject met z'n 2-en afgelegd. Een mooie route door plaatsjes en streken waar we vanuit Heerenveen niet of niet vaak langs komen. Via Burdaard, Bartlehiem, Wijns, Oudkerk, Mounein, Veenwouden naar Twijzel. In Mounein heel toevallig Piet, Michiel, Douwe en Jan tegenkomen die met de Anne Woudwijktocht vanuit Drachten ook door deze kontreien reden.

Na de stempelpost in Twijzel door via Kootstertille, Eastermar, Suawoude, Tietjerk, om de Grote Wielen via Snakkerburen naar Leeuwarden en zo langs de Dokkumer Ee naar het gehucht Tichelwurk. Vandaar naar de finish in Stiens. Met z'n 2-en een behoorlijk zwaar traject maar duidelijk uitgepijld.

Start: Hallum/Stiens
Temp: 9-17 graden
Duur: 3.25u
Kms: 109.9
Gem: 31.5/40.7
Kcal: 3538
Hf: 133/178

Siep's Fiets Weblog
Direct naar verslag