Fietsclub figureert bij Omrop Fryslân

Tijdens de Juweel van Leeuwarderadeel zijn opnames gemaakt voor het promotiefilmpje voor de "Fytstocht fan de Freonen fan Omrop Fryslân". In het filmpje zijn diverse deelnemers te zien, waaronder een peloton van 22 FTTC'ers. Het FTTC shot is gemaakt bij de brug over de Hallumertrekvaart, Bartlehiem.

In het kader van het 25-jarig jubileum organiseert de Feriening Freonen fan Omrop Fryslân, de Noord Nederland Tour en studenten van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen
op 24 Juni: Fryslâns Moaiste.

Een fietstocht voor jong en oud. In samenwerking met Toerfietsclub Frisia uit Leeuwarden en de Doe een Wens Stichting. De tocht wordt mede mogelijk gemaakt door De Friesland Zorgverzekeraar en Omrop Fryslân Reklame.


Afstanden:
  • 160 km: start tussen 7 en 8 uur
  • 80 km: start tussen 8 en 9 uur
  • 40 km: start tussen 9 en 10 uur
  • 25 km: start tussen 10 en 11 uur

Verdere info en opgave: Omrop Fryslân